תכנון והנדסה

החברה מספקת שירותי תכנון מקיפים, תכנון קונסטרוקציות למבנים, ולפיתוח מוצרים.