מעבדות, חדרים נקיים
ועבודות ברמת סיווג גבוהה

לחברה כוח אדם מיומן ומקצועי הכשיר לעבודה במתחמים מסווגים. כמו כן מקפידה החברה על עבודה לפי סטנדרטים, ע"פ תקנים, הסמכת העובדים ובטיחות בעבודה.

פרויקטים אחרונים