ניהול ופיקוח

החברה מספקת שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח, הכנת אומדנים, כתבי כמויות, הגשת חשבונות, הכנת רשימות ברזל, תכנון לוחות זמנים, יעוץ וליווי ועוד.