אחזקת מבנים

פאבי תכנון ובניה מספקת פתרונות משולבים לניהול, תפעול ותחזוקה של המבנים אותם היא בונה ובכך משלימה את שרשרת הערך ואת מעגל החיים של הפרויקט.

מבין שירותי החברה:

  • ניהול ואחזקת מבנים
  • שיקום חזיתות
  • חיזוק מבנים